Årsmøter

Kort om årsmøter

Norden pin foto_filtered

Dett er KIDNs pin

KIDN holder årsmøte årlig, på lørdag, under konventet. Den tekniske planleggingen utføres av prosjektkomiteen for det enkelte konvent, i nært samarbeid med distriktssekretæren.

Distriktet er ansvarlig for gjennomføringen av selve møtet, og dette er nærmere beskrevet i Konventhåndboken. Forøvrig vises det til Distriktsloven; artiklene V, VII, IX og X.

Årsmøteregler KIDN er gitt under eget menypunkt på denne siden.

Forøvrig under denne menyen omhandles kun årets årsmøte; innkallinger og årsmøtedokumenter. For tidligere års dokumenter se menyen Rapporter.

Protokollene fra tidligere årsmøter er gitt i eget menypunkt.