Årsmøteregler

Faste årsmøteregler for KIDN

 

Disse reglene fastsetter detaljer for hvordan forhandlingene under årsmøtet skal gjennomføres. Årsmøtets ordstyrer vil referere til reglene under åpningen av årsmøtet.

 

Årsmøteregler – 2017