Innkallinger

Innkalling til årsmøter i District Norden.

Avstemning

Fra årsmøtet 2012 i Arendal

Her vil bare bli lagt ut innkalling til årsmøtet for inneværende år. Selve innkallingen er frontsiden på Årsmøtedokumentene og finnes også derfor under det menypunktet.

 

Her er årets innkalling:

Årsmøteinnkalling 2017

Årsmøteagenda 2017