Økonomi

OVERSIKT OVER BANKKONTOER SOM DISPONERES AV KIDN

X

BANK :

Nordea Bank Norge ASA,

Postboks 1166,

Sentrum. 0107 Oslo.

SWIFT / BIC NDEANOKK

X

Driftskonto: 6201.05.15209 – IBAN nr. NO5162010515209 – Løpende inntekter og utgifter ved drift av KIDN. Medlemskontingent, deltageravgift etc.

X

Aksjonskonto: 6138.06.38583 – IBAN nr. NO0561380638583 – Humanitære prosjekter, Burn Camp, Mental Helse Ungdom, Sykehusklovnene, Kiwanisdukken etc.

X

Prosjekt Eliminate:  6276.05.34574 – IBAN nr. NO6562760534574 – for Prosjekt Eliminate