Enkelt klubbregnskap

FORSLAG TIL REGNSKAPSSYSTEM FOR KLUBBENE I KIDN

 

Håndbok for tillitsvalgte omtaler – under vedlegg C – Økonomi – et forslag til enkelt regnskapssystem for klubber. Forslaget er laget for bruk av programmet Excel og har fire deler. Selve oppsettet er ikke tatt med i Håndboka, kun utlagt her på nettsidene for evt. nedlasting.

Her er lenkene til de fire delene:

01 FORSLAG TIL REGNSKAPSMAL FOR KIWANIS KLUBBER

02 FORSLAG TIL OVERSIKT OVER AKTIVE BANKKONTOER

03 FORSLAG TIL AKSJONSREGNSKAP

04 FORSLAG TIL OVERSIKT HUMANITÆRE UTBETALINGER

 

I TILLEGG FINNES ET MER AVANSERT REGNSKAPSSYSTEM, UTARBEIDET AV KC-DRØBAK v/Øystein Haaland.

Dette systemet krever en viss kjennskap til regneark/excel.

Her ligger en «mal» hvor klubbene selv kan legge inn/endre tekst, tall, kontonavn osv.:

Regnskapssystem – brukstillatelse fra KC-Drøbak april 2018

 

DET GJØRES OGSÅ OPPMERKSOM PÅ AT FIRMA MATRIX REGNSKAP LEVERER GODE, ENKLE REGNSKAPSSYSTEMER, SOM FLERER KIWANISKLUBBER BENYTTER.
DETTE SYSTEMET ER RELLATIVT RIMELIG. DU FINNER MER INFO PÅ www.matrix.no