Grasrotandelen

HVA ER «GRASROTANDELEN» (fra Norsk Tipping).

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet.

Mer informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret. Les mer her.

Retningslinjene for Grasrotandelen fastsettes av forskrift fra Kultur- og kirkedepartementet. Les mer her.

 

 

Grasrotandelen (Kun norske klubber)

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009, og det er Norsk Tipping som er operatør for denne ordningen. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.

En forutsetning for å delta i Grasrotandelen er at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret.

Oversikt over organisasjoner som deltar i Grasrotandelen kan finnes på www.grasrotandelen.no . Her finnes også nødvendig informasjon om ordningen, og her kan en slå opp og se hvilket beløp som er opptjent.

Spillere hos Norsk Tipping kan selv velge hvilken organisasjon de vil støtte. Det er også anledning til å endre støtteobjekt når en ønsker det. For klubber som deltar i Grasrotandelen er det viktig å gjøre oppmerksom på at en deltar, og jo flere støttespillere en har dess større inntekter får en. Kommersiell reklame er ikke tillatt for å samle støtte. Et godt tips er å lage en form for visittkort der organisasjonsnummer og evt. strekkoden står, og som kan deles ut til mulige støttepersoner.

Fyldig informasjon finnes hos Brønnøysundregistrene og Norsk Tipping.