Momskompensasjon

MOMSKOMPENSASJON (Kun norske klubber)

En ordning for ”Kompensasjon av merverdikostnader til frivillige organisasjoner” er innført fra 1/1-2010 gjennom Stortingets budsjettvedtak – se Forskrift av 7. juni 2010 fra Kulturdepartementet.

Forskriften finnes på nettsidene, eller på www.lottstift.no -. Lotteritilsynet administrerer ordningen.

Formålet er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid innenfor en ramme som Stortinget bevilger for hvert år; over Kulturdepartementets budsjett.

Klubber som ønsker kompensasjon melder hvert år (fristen kunngjøres) inn sine totale driftskostnader til Distriktskassereren, som fremsender en samlet søknad til Lotteritilsynet (forenklet modell). Distriktet har valgt ”Forenklet modell”. Lokalledd (klubber) må da velge samme modell; hvis ikke blir søknaden avslått.
Søknadsfristen er 1. september kvart år (frist for sentralleddet),  og utbetaling fra distriktet skjer i midten av desember.

Tallet som skal innrapporteres er beløpet for totale driftskostnader i Kiwanisåret, tatt fra revidert og årsmøtegodkjent regnskap. For de som har eiendommer/hus e.l. gjelder at det bare er drifts- og vedlikeholdsutgifter knyttet til bygg, anlegg og fast eiendom som omfattes av ordningen. Investeringer i og påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom vil IKKE omfattes av ordningen.

Momskompensasjon 2018

I år kan det søkes om momskompensasjon for Kiwanisåret 2016-2017. Regelverket er i hovedsak som før, men merk at lokalledd ikke kan søke direkte, men må gå om KIDN. Søknadsfrist for distriktets klubber til KIDNs distriktskasserer er X. juni 2018 – kasserer@kiwanis.no
Nedenunder finner du nødvendig informasjon om årets søknader.

Søknadsskjema og utfylt eksempel (les om hvordan i brevet nedenfor):
X
 x
 x

Informasjon:

Fra Distriktskassereren. (kommer)

Info om momskompensasjon: (kommer)

 

 

Hold deg orientert på : https://lottstift.no/momskompensasjon/