KIDNs planer

PLANOVERSIKT

 

District Nordens overordnede plan er strategiplanen – NYTT STRATEGIDOKUMENT 2017

Planleggingsverktøy for klubber I-PLAN