Plangrunnlag

Grunnlag og fakta for planleggingen.

Under menypunktet Plansykluser er prosessene beskrevet, og der er også stikkordene for det som må ligge til grunn for arbeidet. Utgangspunktet for vårt planarbeid er en rekke rammefaktorer, og først når disse er fastlagt kan en god plan lages. Noen av rammefaktorene ligger mer eller mindre alltid bakom det vi gjør, så som:

 • Visjoner og verdier
 • Hensikt og mål for Kiwanis
 • Lovverket m/presiseringer
 • Organiseringen av de enkelte ledd og de etablerte administrative rutiner
 • Overordnede strategier
 • Kiwanis grunnregler
 • m. fl.

Andre rammefaktorer er mer nærliggende og varierer oftere, så som:

 • Vårt eget strategidokument med de fire hovedmålene og de mer praktiske mål og tiltak
 • Situasjonen i det enkelte ledd i organisasjonen
 • Kiwanisårets gang
 • Motto og mål for det enkelte år
 • Fakta om møtedatoer og tid for tiltak innen det enkelte år
 • Pågående aktiviteter og prosjekter (arven om man vil)
 • Ideer  og ønsker om videre utvikling, herunder klubbutviklingen
 • m. fl.

HVOR FINNER DU SÅ DET DU TRENGER Å VITE?

Forholdene omkring dette er beskrevet i vårt strategidokument og våre håndbøker. Mye av grunnlaget finnes der, og her på nettsidene.

Slik plansyklusen viser så er de årlige Motivasjonskonferansene anledningen der grunnlaget for neste Kiwanisår oppsummeres og presenteres, og der er det god anledning til å få forståelse for hva som skal skje, hvorfor og hvordan. Her intensiveres også byggingen av teamet som skal lede organisasjonen i det neste året. Ytterligere teambygging og konsolidering av kunnskap og viten skjer ved de årlige konventer.

De eksakte fakta for inneværende år, så som faste aktiviteter og datoer for møter og konferanser, finner du under guvernørens «Motto og mål» evt. også i guvernørens kalender (se eget menypunkt), eller under punktet KIDNS planer.

Noe finnes også  under Distriktssekretæren eller under Økonomi. Mye vil også tilflyte gjennom utsendt informasjon, herunder KIDNs Nyhetsbulletiner.

For neste år finner du det også under Neste guvernør (egen lenke i toppmenyen). Se også under lenken Planlegging.