Plansykluser

 

Denne figuren skisser rekkefølgen som vårt planarbeid bør foregå i for å sikre en god prosess. Denne legger til rette for at alle inngangsverdier kommer til de enkelte i riktig rekkefølge og fremfor alt tidsnok.

 

Microsoft PowerPoint - Plansykluser.pptx

Denne skissen konsentrerer seg om siste halvdel av Kiwanisåret. Men planlegging bør i vårt system foregå kontinuerlig.

Den samlede prosessen er fremstilt i en presentasjon – se nedenfor. Den kan  med fordel benyttes under orienteringer om planprosessene i KIDN.

 

Planprosesser i District Norden – Plansykluser