Rapporter

Skjema og rapportarkiv

Dette menypunktet inneholder henvisninger til diverse skjema/blanketter/maler og et arkiv for innsendte rapporter. Her er også en oversikt (matrise) over de rapporter som benyttes innen District Norden. Det vises forøvrig til Håndbok for tillitsvalgte, kapittel 8 -side 27-28.

En komplett, detaljert samling av maler og skjemaer finnes forøvrig under menypunktet Maler/Skjema.