Andre rapporter

Rapporter i  utvalg fra diverse aktiviteter.

Foruten rapporter innen KIDN vil en her også kunne finne interessante rapporter fra eks. vis KI eller KIEF som vil bli lagt ut etter hvert.

Rapport fra Konventkomiteen til DS 2 2015 – 2016.

Konventkomiteen – Rapport til DS 2 2015-16.

Rapport om Kongsberg Kiwanishuset til DS 2

DS 2 – Presentasjon Kiwanishuset-Kongsberg.