Årsrapporter

Diverse årsrapporter – arkiv

Her finnes de årlige årsmøtedokumentene og årsrapporter fra komiteer, prosjekter m. m.

KIDN – Årsmøtedokumenter – 2018 – samlet

KIDN – alle aktuelle komiteårsrapporter 2017-18

Årsmøtedokumenter 2017

Komiteårsrapporter 2016-17

Årsmøtedokumenter 2016

Årsmøtedokumenter 2015

Kontrollkomiteen – årsrapport 2014-15 

Årsmøtedokumenter 2014

Årsmøtedokumenter 2013

Årsmøtedokumenter 2012

Årsmøtedokumenter 2011

Komiteenes årsrapporter

Alle rapportene for det enkelte år er samlet i  en pdf-fil, i denne rekkefølge:
Humanitærkomiteen;  Klubbutviklingskomiteen;  Lovkomiteen;  Kommunikasjonskomiteen/Webmaster;  Kontrollkomiteen;  Konventkomiteen;  Past guvernører;  Eliminate;  Medlemsansvarlig;  Prosjektkoordinator; evt. andre i enkelte år.
Komiteenes årsrapporter for 2014 – 2015: Komiteenes årsrapporter 2014-15

Komiteenes årsrapporter for 2013 – 2014: Komiteenes årsrapporter 2013-2014
Komite årsrapporter 2013Komiteenes årsrapporter 2012 – 2013
Komite årsrapporter 2012 Komiteenes årsrapporter 2011-2012
Komite årsrapporter 2011 står i Årsmøtedokumentene for dette året (gule sider)
Andre årsrapporter