Rapporteringsrutiner

Oversikt over rapporter og rutiner

 

Denne oversikten viser hvilke rapporter som benyttes innen District Norden og rutiner for utfylling og sending (ref Håndbok for Tillitsvalgte; Divisjoner og klubber).  Informasjon finnes også på det enkelte skjema.


Rapportmatrise

Innholdet i Årsrapporten er gitt under menyen «Maler/skjema» – menypunktet «Rapporter».