Skjemaer

Faste skjemaer/blanketter som brukes i KDN

 

De forskjellige rapporter som benyttes i vårt distrikt er angitt under menypunktet Rapporteringsoversikt: Oversikt i en egen matrise/tabell.

 

De faste rapportene er:

  • kvartalsrapport fra klubbpresident – eget skjema
  • kvartalsrapport fra viseguvernør – eget skjema
  • kvartalsrapport fra guvernøren – eget skjema
  • rapport om klubbvalg – eget skjema
  • årsrapporter – egen disposisjon (føres ikke på skjema)

 

For beskrivelse av disse vises det til Håndbok for Tillitsvalgte – kapittel 8. Se evt. menyen Ressurser.

 

Maler for utfylling finnes under menypunktet Maler/skjema.