Hvordan bli medlem

Slik blir du medlem

Det er ikke mulig å være medlem av Kiwanis International (KI) direkte så du må eventuelt melde deg inn i en lokal Kiwanisklubb.

Det er mange fordeler ved å være medlem av en klubb – et fellesskap med likesinnede, kameratskap og godt miljø, et godt sosialt nettverk og anledning til å hjelpe de som trenger støtte; i ditt lokalsamfunn og rundt omkring i verden.

Slik blir du medlem i en Kiwanisklubb.

a. Åpne klubber. Mer enn halvparten av klubbene i Norden er såkalte «åpne klubber». Der kan enhver bli medlem ved å melde seg inn direkte til klubben, evt etter en kontakt og nærmere informasjon om hvordan. De fleste vil her ha en innmeldingsblankett og det stilles IKKE spesielle krav/betingelser for klubb-medlemskap. De enkelte klubbers status – åpen eller ikke – finner du på siden Finn en klubb.

b. Andre klubber. Klubber som ikke er «åpne» vil bl. a kunne ha krav om at du må introduseres av en person som er medlem i en klubb. Via vedkommende vil du bli invitert til å delta på noen møter for å bli bedre kjent med hva som foregår og hvordan. Samtidig blir klubben bedre kjent med deg.
Det vil evt bli oppnevnt en såkalt «fadder» for deg, og fadderen vil kunne være behjelpelig med å sende en søknad om medlemskap. Medlemskap innvilges deretter evt av klubbstyret.
Dersom du ikke kjenner noen som er kiwanismedlem kan du ta kontakt med en klubb i ditt område som så kan oppnevne en fadder/kontaktperson for deg.

Kort om opptaket.
I de fleste klubber foregår opptaket ved en enkel, men stilig og minneverdig seremoni, helt uten mystiske ritualer eller prøvelser. På den måten blir din inntreden i klubben markert på en verdig måte. Siden vil du bli orientert om Kiwanis og om aktiviteter, prosjekter og virksomheten i klubben i  nødvendig utstrekning..

_
Vi ser frem til å møte deg!