Medlemskapet innebærer

Hva betyr det å være medlem i Kiwanis

Bakgrunn.

Kiwanis består av klubber, og det er klubbene som er medlem av Kiwanis International. Det går ikke an å være frittstående medlem av Kiwanis.

For å bli godkjent klubb, med alle rettigheter, må klubbene i Kiwanis ha minst 15 medlemmer.

Klubbenes forpliktelser som medlem av Kiwanis er nedlagt i Kiwanis International Bylaws – «Kiwanisloven» om man vil. Den står over alle andre lover og bestemmelser i Kiwanis. Hver klubb har en egen klubblov – det er en lov basert på «Standard klubblover». Denne loven inneholder alt det som regulerer medlemskap og rettigheter.
_

Hvem kan bli medlemmer_

Kiwanis Norden er en åpen organisasjon. Medlemskap er en sak for den enkelte klubb og  alle våre klubber er i dag åpne – se lenken Finn en klubb. I åpne klubber kan enhver melde seg inn til enhver tid.

_

Medlemmenes plikter og rettigheter

Som medlem har du rett til å bære Kiwanis’ merke og andre symboler og du nyter alle klubbens rettigheter og privilegier, forutsatt at du oppfyller dine forpliktelser.

For å oppfylle sin forpliktelser må medlemmet betale alle kontingenter og avgifter som klubbloven omtaler, og ellers følge de andre reglene i klubbloven.

Klubbene skal ha minst et møte i måneden; noen har imidlertid mer enn det – dette er nedfelt i klubbloven. Innholdet på møtene bestemmes helt og holdent av klubben, og kan variere fra rene medlemsmøter, til foredrag, dugnader, prosjektarbeider, besøk ved andre foreninger og klubber eller institusjoner i samfunnet, både private og offentlige.

Det humanitære arbeidet foregår i komiteer eller definerte prosjekter. Det legges også stor vekt på klubbens indre sosiale liv.

Det er mange fordeler ved å være medlem av en klubb – et fellesskap med likesinnede, kameratskap og godt miljø, et godt sosialt nettverk og anledning til å hjelpe de som trenger støtte; i ditt lokalsamfunn og rundt omkring i verden.