Arven etter Kiwanis – Formidabel giverglede

Kiwanis Albaniahjelpen (KA) ble avviklet våren 2018, med sluttrapport til årsmøtet under konventet i september. KA har da drevet nødhjelpsarbeid i Albania i 25 år.

I den forbindelse satte en seg som mål å kunne overrekke en ny, brukt minibuss som ARVEN ETTER KIWANIS  ved avslutningen i mai 2018. Bussen ville, lik dagens buss, bli dekorert med DONATED BY KIWANIS, og ville bli daglig å se i bybildet.

For å samle midler til ny buss ble bl a Kiwanisklubbene i Norden anmodet om å bidra.

Responsen var formidabel og  i mars måned var innsamlede midler kommet opp i 230 000,- kroner, en sum som gjorde det mulig å anskaffe en ny, brukt buss med god standard. Dette var selvsagt KAs president Falk Bakke svært glad for.

Hvor glad presidenten ble fremgår av nedenstående brev:

Hei.
Vi  (KA) vil med dette takke hjerteligst for den støtten vi har mottatt som bidrag til å realisere ARVEN ETTER KIWANIS  –  en ny, brukt minibuss som en forutsetning for å kunne drive prosjektene våre videre i Albania. Som kjent overtar Norsk Nødhjelp ansvaret for videre drift fra mai 2018.

Systemet internt i Kiwanis er jo slik at støtte fra klubbene til KA skal kanaliseres gjennom KIDNs humanitærkonto, for deretter å bli overført til  KA i løpet av kort tid.
Vi har for vane å sende takkebrev til giverklubber hakk i hæl med at vi får melding om bidrag. Vi har først nå fått oversikt over eventuelle bidrag siden Konventet, og var nå rimelig spent på om våre to «tiggebrev»  (okt. 17 og feb.18) hadde gitt noe resultat.

Gleden ble desto større da vi fikk melding om at til sammen kr. 78.000 hadde blitt overført fra KIDNs hum.konto til KAs konto. Etter det igjen har vi fått overført kr. 20.000 fra KC Oslo, og vi har et tidligere tilsagn fra KC Sarpsborg om tilskudd på kr. 10.000. Maken til giverglede fra tilsammen 17 klubber!!

Summen av alt dette var at vi  hadde totalt kr. 230.000 til anskaffelse av ny, brukt buss! For den summen ble det anskaffet en buss av nyere dato og med en slik standard at vi regner med at bussen kan brukes i noen år før det påløper vedlikeholdskostnader.

Bussen ble i september kjørt til Albania, omregistrert der og overlevert til Norsk Nødhjelp og arbeiderne der nede.

Igjen; – TUSEN TAKK FOR STØTTEN FRA DE KLUBBENE SOM HAR BIDRATT.

Med vennlig hilsen

Falk Bakke, tidligere President