Kunstlotteri på Konventet

Kiwanis Childrens Fund Nordens kunstlotteri.

Kiwanis Childrens Fund Norden inviterer igjen klubbene til å kjøpe lodd til kunstlotteriet på Vestlandskonventet i Bergen 6-8.09.2019.

Dette for å øke fondets midler slik at vi står bedre rustet til å kunne hjelpe der det er behov. Vi har i år også flotte gevinster, både bilder og kunstgjenstander.

Les mer om dette her: Fondets kunstlotteri 2019