Kiwanisnytt nr 6 2019 – 20 er på plass

Da er dette Kiwanisårets siste Kiwanisnytt ute til lesning.

Her er mangt å lese og årets konvent i Bergen er viet stor plass.

Se også neste års mannskap med guvernør Sverre Hauger i spissen.

God lesning.

Kiwanisnytt 06 19