Kiwanisnytt nr. 3 2019-2020

Det skjer ting selv under pandemier og her er Kiwanisnytt nr 3 for året.

Kiwanisnytt 03 20