Det ble sommerleirer

Korona til tross – det ble sommerleirer – Kiwanis Norden bidro.

I løpet av juni og juli ble det arrangert sommerleirer – både for brannskadde barn og for Mental Helse ungdom.

Kiwanis Norden har gjennom en årrekke støttet sommerleirer for brannskadde barn/unge (Burn Camp) og for Mental Helse Ungdom. På grunn av pandemien som rammet oss alle var det lenge tvil om det ville bli mulig å arrangere disse i 2020. Men mange mennesker i både Burn Camp/NFFB (Norsk Forening for Brannskadde) samt Mental Helse Ungdom (MHU) jobbet i herdig og med økonomisk støtte fra Kiwanis Norden lot det seg gjøre å gjennomføre disse også i år.

Som humanitær organisasjon (se kiwanis.no) fikk vi problemer med å skaffe midler. En lang rekke av våre klubber klarte likevel å bidra med til sammen 310 000,- kroner til leirene.

Les mer om dette med lenkene nedenfor:

https://mentalhelseungdom.no/wp-content/uploads/2020/08/LEIRAVIS-2020.pdf

https://nffb.no/burn-camp/

Fra de to organisasjonene har vi fått bl a disse uttalelsene:

Burn Camp sa: Gledelig nyhet

Til tross for Covid-19 har Kiwanis Norden samlet inn 150000 kr til NFFB og Burn Camp Sommerleir.

I dag fikk NFFB godnyheten om Kiwanis stiller med kr.150000.- til Årets sommerleir i Bergen. Slik som situasjonen er og har vært de siste månedene med lite kroner inn på Kiwanis klubbenes konto har vi allikevel klart å samle inn såpass at vi håper bidraget kommer godt med til årets sommerleir sier Nicolay Grøndahl, Leder for Humanitærkomiteen i Kiwanis Norden og ønsker alle en fin leir.

Dette er et bidrag som kommer godt med for gjennomføringen av Burn Camp som akkurat nå arrangeres i Bergensområdet.
Vi er veldig takknemlig for den innsatsen Kiwanis legger ned for å samle inn penger som gir brannskadde barn og unge muligheten til Å møtes på en arena hvor fokuset er å ha det gøy krydret med litt alvor.

MHU sendte oss denne:

Denne tiden har vært spesiell for oss alle sammen. Både for Kiwanis, og for oss. Takket være bidraget deres, ble sommerleir likevel gjennomført i 2020, på tross av alle utfordringer Corona har gitt oss. Jeg ønsker personlig å takke deg (leder Humanitærkomiteen) og Kiwanis, for å skaffe til veie midlene, selv i et krevende år som dette.

Å skaffe til veie 160.000,- i denne situasjonen er svært imponerende, og vi er dypt takknemlige.

Takk skal du og dere ha!

Med vennlig hilsen

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen

Generalsekretær