DS 4 og årsmøtet i koronamodus

Illustrasjonsfoto; møte-deltaker på nettmøte

Det lot seg fint gjøre å gjennomføre begge møtene på nettet.

 

Både DS 4 og Årsmøtet 2019-2020 for KIDN ble gjennomført på fredag 4. september i tiden 1400 – 2000.

I påvente av referater gis det her en kort informasjon om begge møter; understreker at den formelt riktige historien kommer i referatene.

DS 4. Mindre tekniske problemer meldte seg i starten men møtet kom i gang etter en kort utsettelse. Gjennomføringen gikk siden forholdsvis greit. Hovedsaker for dette møtet var som vanlig er statusrapporter fra de forskjellige ledd i Kiwanis Norden samt vedtak om mandater for neste år. Videre behandles Oppfølgningssaker og denne gang gjaldt det samarbeidet med JCI som synes å gå noe tregt.

Fristen for innspill til neste Kiwanisnytt er 15. september.

Fra orienteringssakene tar vi med:
– Kiwanis Youth-camp er i Østerrike i 2021. Arbeidet pågår men hemmes av koronaen
– MVA-kompensasjonen for 2018 og 2019 er enda under behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Et snarlig svar til KIDNs klage på tidligere avgjørelser er varslet
– det er gledelig at en person har tatt på seg å videreføre Kiwanisbutikken!


Årsmøtet samlet 70 deltakere og her gikk gjennomføringen fint, med ubetydelige problemer. Årsberetninger og regnskaper ble vedtatt uten store diskusjoner., og styret ble meddelt ansvarsfrihet. Det ble redegjort for situasjonen i regnskapet for inneværende år og distriktskassereren har øyensynlig god kontroll. Budsjett fastsettes på DS 1. Både beretninger og regnskaper er utsendt til organisasjonen før årsmøtet.

Neste års guvernør er Kari Rasmussen (valgt i fjor). Til vervet som Neste guvernør var det 2 kandidater og valgt ble Nicolay Grøndahl (KC Åsgårdstrand). Som Fremtidig guvernør ble Terje Ringsby (KC Horten) valgt. Her var det ingen andre kandidater. Valgene ble greit utført elektronisk på dertil oppsatte stemmesedler.

Samme metode ble også benyttet for avstemning på innsendte saker (se sakslista for årsmøtet):
– Endring av Distriktsloven kan ikke KIDN gjøre. Bare KI kan endre loven og saken ble henvist til forslagsstillerne som selv evt. kan fremme forslaget for KI
– Forslaget om redusert medlemskontingent til KIDN ble avvist, men et forslag om at klubber som har økonomiske problemer kan søke distriktet om støtte ble vedtatt
– Forslaget om «Videreføring av fjellkurs» ble avvist av forsamlingen som distriktsprosjekt.

Det ble vedtatt å videreføre samarbeidsavtalen med Burn Camp for to nye år fra årsskiftet 2020 – 2021.

Det vises til utsendte papirer for årsmøtet som inneholder de innsendte forslag og redegjørelser; den endelige vedtaksformuleringen finner man i referatet når det foreligger.


Det ble en lang dag foran skjermen for de som deltok i begge møter – ca 6 timer. Men så slapp man lange reiser frem og tilbake. Den fine sosiale kontakten som er i personlige samvær på slike møter mistet man dog.

Det er all grunn til å berømme både deltakere og arrangører for en fin gjennomføring. Problemer og ledelse av møtene ble profesjonelt håndtert av ledelsen og de to ordstyrerne og deltakerne responderte på en fremragende måte.

Det er grunn til å tro at dette ikke var siste gang vi har møter på nettet.