Kiwanis Ringerike støttet Kirkens SOS

Kiwanis Club Ringerike bidrar igjen.

Denne gangen har Kiwanis Club Ringerike sendt 30.000 kroner til Kirkens SOS. For enkelte av oss i Kiwanis var det en overraskelse å lære om hvor mange det er som henvender seg til Kirkens SOS, og i hvor stor grad det er mennesker med svært alvorlige problemer som har behov for hjelp.

Kirkens SOS har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat, som alle er åpne for kontakt 24/7. Henvendelsene man får kan dreie seg om alt fra psykisk helse, relasjonsproblematikk, sosiale utfordringer, fysiske problemer, rus og alkoholrelaterte problemer, overgrep og ikke minst selvmord. Det er skremmende at det er den yngre målgruppen som øker fra år til år, og at ca. 50% av samtalene her dreier seg om selvmord. Kirkens SOS mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år, men makter bare å besvare omkring 200 000 av dem. Derfor er behovet stort for å få engasjert flere frivillige til å besvare henvendelsene, samt å oppgradere utstyret og å opprette flere stasjoner. Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og i overkant av 40 ansatte.

Kiwanis Club Ringerike ser på det som en heder at vi får lov til å bidra til dette utrolig viktige arbeidet. Av alle de organisasjoner og tiltak som vår humanitærkomite vurderer for å avgjøre hvilke vi skal støtte skilte Kirkens SOS seg klart ut.

Om klubben. Kiwanis Club Ringerike har stort sett to møter i måneden, hvor vi gjerne har invitert en foredragsholder til å fortelle om sitt arbeid, sin hobby, en spennende reise, eller annet stoff av interesse. Vi er for tiden 22 medlemmer, men har ofte våre ledsagere med på møtene (unntatt i disse pandemi-tider). Høres dette litt interessant ut, så er vi stadig på jakt etter nye medlemmer. Gå inn på www.kiwanis.no, og klikk deg videre til Kiwanis Club Ringerike, eller ta kontakt med noen du kjenner.