Kiwanisnytt 4 2020-2021


Her er nummer 4 for inneværende kiwanisår.

Her er mye fra årets konvent men også andre ting som har foregått rundt om.

Kiwanisnytt_04_20-21