Kiwanis Viken og hundeførerne

Aktørerne

Fra v; Tommy Henriksen og hans hund, Helge Bagøien og Gunnhild Hauglund fra Kiwanis.

Kiwanis Hundeførersamling 9. og 10. oktober 2021 på Kongsberg

Kiwanisklubbene i Viken hadde også i år et felles påskeprosjekt. De ga da 200 000 kroner i støtte til det arbeidet som lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum av Norske Redningshunder (NRH) utfører.
Pengene skal dekke deres utgifter til årlige hundeførersamlinger i fireårsperioden 2021-2024.

Dette er de viktigste samlingene som NRHs lokalavdeling gjennomfører for kompetanseheving og vedlikehold av hundeekvipasjenes ferdigheter. Samlingen har nå fått navnet Kiwanis Hundeførersamling p g a pengestøtten fra Kiwanis divisjon Viken.
Representanter for klubbene i divisjon Viken ble invitert til årets Kiwanis Hundeførersamling som fant sted 09.10.-10.10.2021 i Kongsberg. Viseguvernør for divisjon Viken Helge Bagøien og presidenten i tidligere KC Byrgin, Gunnhild Hauglund, deltok 9/10.

Før selve den faglige delen av samlingen fikk viseguvernør for divisjon Viken, Helge Bagøien, en halvtime til å fortelle de 26 hundeførerne som var til stede, om Kiwanis og vårt arbeide og innsats. Det var en meget lydhør og interessert forsamling som ikke minst ville høre mest mulig om Kiwanisdukken! Det var veldig hyggelig og ansporer til oppfølging sier Bagøien som også fikk solgt noen dukkepins.

Fra viseguvernør Bagøien har vi fått en fin og fyldig artikkel om besøket og om Norske Redningshunder (NRH), sammen med en del bilder. Hele artikkelen er gjengitt under lenken nederst på siden.

Helge Bagøien beretter bl. a om samlingen:

«Norske Redningshunder (NRH) er en humanitær organisasjon (ca. 1600 medlemmer) som trener opp redningshunder og hundeførere til innsats i den frivillige redningstjenesten i Norge. Lokalavdelingen i Oslo, Asker og Bærum hadde pr. siste årsskifte 25 hundeekvipasjer for ettersøkning i operativ tjeneste samt 2 lavine-ekvipasjer og 3 katastrofeekvipasjer.

Selve basen for årets samling var Søstrene Storaas hotell i Jondalen. Her ble første del av samlingen gjennomført med bl.a. teorigjennomgang og oppfrisking av tidligere lærdom.

Etter lunsj dro vi ned til Bergverksmuseet i Kongsberg. Her ble vi presentert for en veltrent redningshund og hans eier, Tommy Henriksen, som skulle vise hundens ferdigheter. Om vi ble imponert? Ja, det skal være visst! Helt utrolig å se hvor raskt og effektivt hunden løste søkeoppdraget sin.»

På bildene ser vi Tommy Henriksen og hans hund klar til innsats og så er hunden i aksjon.

Innledningsvis, var oppgaven å lete etter to «ting» som tilhørte en «bortkommet». Etter å ha luktet på et lite, et lommetørkle gikk det svært kort tid før en kurv og en ytterjakke var funnet.

Å finne den bortkomne var en større utfordring med noe større vanskelighetsgrad. Men det tok ikke lang tid før personen var funnet.

Han lå gjemt i en liten krattskog inntil en murbygning hvor luft innenfra bygget strømmet ut over ham fra ventilasjonsanlegget i bygget. Her ble det mange lukter for hunden. Men hunden hadde tydelig en meget god luktesans, for det tok ikke mange minuttene før han hadde funnet den bortkomne!

«Vi to representantene for divisjon Viken hadde en meget hyggelig dag i Kongsberg sammen med redningshundene og deres eiere og fikk et godt innblikk i alt arbeidet som ligger bak at en hund blir godkjent som redningshund. Og dessuten det daglige vedlikeholdet som skal til både for hund og eier for at ekvipasjen skal være godt skikket til operativt redningsarbeid til enhver tid,» sier Helge Bagøien

«Det er et flott arbeide disse hundeeierne utfører på frivillig basis og som kan komme oss alle til gode, uansett alder og fysikk. De er derfor vel verdt å støtte!»

Les hele artikkelen i sammenheng her: Kiwanis Hundeførersamling 09.10.2021