Kiwanisnytt 1 2021-2022

Her er nummer 1 for inneværende kiwanisår.

Her er mye julestoff men også andre ting som har foregått rundt om.

Kiwanisnytt 01 21-22