Kiwanisnytt nr. 4 2021-2022

Her er Kiwanisnytt nr. 4 for Kiwanisåret 2021 – 2022

Les bladet her: Kiwanisnytt_04_22

Her er masse stoff fra årets konvent i Drammen, fra aktiviteten rundt om og prosjekter og virksomhet i klubbene.

Her er 24 sider med masse stoff og en mengde bilder.

Se og les!