Kiwanis Club Oslos påskeprosjekt i 2023

I likhet med de tre foregående år bestemte klubben seg også i år for å gjennomføre et eget påskeprosjekt rettet mot vanskeligstilte grupper av enslige, barnefamilier og eldre.

Det ble kjøpt inn 15 matkort a 1000 kr fra Rema 1000. Disse ble lagt i hver sin Kiwanis handlepose sammen med en liten påskehilsen fra klubben.

Ti av kort ble overlatt til Fattighuset i Oslo som videreformidlet de til vanskeligstilte enslige eller familier. De var svært takknemlige på vegne av mottakerne over at Kiwanis også i år var med å bidra til å gjøre påsken mer trivelig for vanskeligstilte.

De siste fem matkort fikk Frelsesarmeen i Sandvika som ga de videre til eldre i Asker/Bærum på vegne av Kiwanis Club Oslo. Frelsesarmeens representant som tok imot, ble meget glad på vegne av de eldre. Hun understreket at det er mange eldre som er ensomme og har dårlig råd i Asker og Bærum, og at denne håndsrekningen kommer godt med.

Tekst: Øistein Klemp og Helge Bagøien KC Oslo