Stor aktivitet i Osloklubben !

KC Oslo gir Kiwanisdukker til Molde sykehus.

I månedsskiftet september/oktober 2023 var vi to medlemmer i KC Oslo på privat besøk i Molde.

Vi benyttet da anledningen til å ta med noen Kiwanisdukker som ble overlevert en representant for sykehuset, Yvonne. Like før dette hadde vi fått sendt hit over 100 dukker fra KC Oslo. I alt fikk da Molde sykehus 125 Kiwanisdukker som KC Oslo hadde ordnet med og betalt.

Molde sykehus er en relativt flittig bruker av Kiwanisdukken. Dukken er en meget populær terapidukke på barneavdelingen. Representanten for sykehuset som tok imot dukkene vi hadde med, uttrykte stor glede og takknemlighet over gaven fra KC Oslo!

 

Tekst og foto: Helge Bagøien

 

Meget trivelig jazzkveld for eldre på Frogner.

Frogner Seniorsenter var helt fult av tilhørere 05.10. 2023 da klubben igjen arrangerte jazzkveld for eldre beboere på Frogner.

Vårt «husorkester» Odeon Jazz Quintet skapte stor stemning med sine eminente tolkinger av tradisjonelle jazzstykker. Odeon Jazz Quintet er generelt meget flinke og profesjonelle jazzmusikere.

Konserten er gratis for beboere i Frogner området og ellers for brukere av Frogner Seniorsenter. For å finansiere en del av kostnadene solgte klubben som vanlig mineralvann, vafler og kaffe og også vin til de som ønsket det.

I pausen i konserten ble det informert kort om KC Oslo og prosjektene våre. Det ble også solgt lodd i vårt populære lotteri hvor gevinstene var bl.a. et flott bilde, Flax-lodd og vinflasker. Denne kvelden var det rekordstort salg av lodd.

Alt i alt en svært koselig kveld med masse god jazzmusikk. Både klubben som arrangør og ikke minst musikerne fikk også nå mange lovord fra publikum som allerede håpet på en ny konsert våren 2024.

Helge Bagøien

 

KC Oslo på «treningsdag» hos Norske Redningshunder.  

KC Oslo har hatt et samarbeide med Norske Redningshunder avd. Oslo, Asker og Bærum siden 2021. Kiwanisklubbene i daværende divisjon Viken bevilget da 200 000 NOK til Redningshundene. Beløpet dekker utgiftene for en årlig flerdagers trenings- og evalueringssamling – Kiwanis Hundeførersamling  – i perioden 2021-2024.

Som et ledd i samarbeidet var representanter for KC Oslo invitert til å være til stede på et vanlig ukentlig treningsopplegg for redningshundene i Sørmarka øst for Oslo sentrum 07.10.2023.

Aller først var det gjennomgang av diverse lydighetstester – ligg, stå, gå fot, bli liggende, bli stående osv. Deretter ble det øvd på hundenes sporingsevne.

Hundene fikk lukte på klesplagg tilhørende person som allerede hadde gjemt seg et godt stykke unna. Ivrig snuste hundene rundt på marka i sirkler som ble stadig mindre til de fant punkt med lukt fra vedkommende. Dette utløste full fart med å følge luktesporet videre. Alle savnede ble funnet. Til og med en som satt oppe i et tre!

Veldig imponerende å se hund og fører i jobb sammen i slike letesituasjoner. Ikke minst fikk vi demonstrert hundens fantastiske luktesans, men også det gode og nødvendige samarbeidet mellom hund og fører. Her ligger det et langt og grundig arbeid bak for å få til gode og effektive ekvipasjer. Vanligvis ca. tre års opplæring og trening.

Godkjente Redningshunder er med på søk etter bortkomne både barn, unge og eldre. Norske Redningshunder gjør på frivillig basis en kjempeflott innsats!

 

Presidentskifte i KC Oslo.

Lars Hvardal som har vært klubbens president de to siste årene, overlot i en enkel seremoni på klubbmøte 05.10.2023 presidentkjedet, nål og klubbe til sin etterfølger Helge Bagøien.

Seremonien startet med Kiwanishymnen og lystenning før avtroppende president fikk ordet. Han hadde et fint resyme av sine to presidentår og ønsket den nye presidenten lykke til i sitt nye verv.

De to presidentene byttet nåler før den nye presidenten holdt en kort tiltredelsestale. Han takket Lars for hans innsats i presidentgjerningen. Videre omtalte han spesielt sine mål for klubben fremover. Her la han særlig vekt på at klubben nå må få økt medlemstallet så raskt som mulig. Et overordnet mål er at klubben minst vokser med 3 til 5 medlemmer i løpet av de kommende par år. Dette blir en utfordrende oppgave – ikke minst for klubbens nye vekstkomite!!