Distrikt og klubber

Norden pin foto_filteredDistrict Norden omfatter Norge, Sverige og Danmark og har for tiden 40 klubber med til sammen ca. 660 medlemmer.

Distriktet har for tiden bare klubber i Norge (33) og Sverige (3).

Distriktet er en del av Kiwanis International, er en administrativ enhet og er bindeleddet mellom Kiwanis International, Europaføderasjonen og klubbene. Distriktet er inndelt i 6 divisjoner med et varierende antall klubber i hver divisjon – se egen undermeny.
Det er ikke etablert noe fast sekretariat, og distriktet har ingen fast ansatte.

Distrikt Norden har sine egne lover og ledes av et distriktsstyre på 15 medlemmer med en Guvernør i spissen. Divisjonene ledes av Viseguvernører som også er medlemmer av distriktsstyret.

 

District Norden og dets klubber er godkjente som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50.