Kontaktpersoner

District Nordens utpekte kontaktpersoner

X

Til Kiwanis International Foundation (KI-fondet): Carl-Erik Thielemann, Kiwanis Club Nedre Eiker.

SKIDNF (Nordens Fond: President Carl-Erik Thielemann, Kiwanis Club Nedre Eiker.

Kontakt til Frivillighet Norge: (Kommer senere).