Nordens Fond

STIFTELSEN KIWANIS CHILDREN´S FUND NORDEN

_

Går i dagligtale under benevnelsen Fondet. Registrert i Brønnøysundregistrene i november 1993. Som navnet sier er det en stiftelse, og har egne vedtekter. Stiftelsens formål er ved frivillig innsamlinger og gaver fra distriktets klubber og enkeltmedlemmer, samt andre bidragsytere, å bygge opp et fond i Kiwanis District Norden som skal kunne nyttes til årlige pengegaver til verdige humanitære formål, eller å yte midler til støtte ved akutte krisesituasjoner/katastrofer rundt om i hele verden.
_
Logo Stiftelsen Kiwanis

District Nordens Fond:

President:        Carl-Erik Thielemann
Adresse:          Tollbugt. 53, 3044 Drammen  X
Tlf privat:         32 26 92 93
Tlf mobil:          91 80 07 78
E-post:             fondet@kiwanis.no

Carl-Erik Thielemann speilv
Organisasjon nummer 874 989 622                                                      Fondets konto er: 1080 32 90666

Fondets styre består av:

President

  Carl-Erik Thielemann  Kiwanis Club Nedre Eiker

Styremedlem/Guvernør

  Sverre Hauger  Kiwanis Club Oslo   Guvernør er fast medlem

Styremedlem

  Bård Ekeberg Nilsen  Kiwanis Club Risør  (Fra 2017-2018)

Styremedlem/Sekretær

  Eva Schytte Kiwanis Club Bamble Konvalen  (Fra 2016-2017)

medalje_pins_i_eske copy
Ivar Øiens minnemedalje.
Kan kjøpes av klubber og District Norden og tildeles
medlemmer eller andre som en utmerkelse  for
innsats i humanitært arbeid.
_
Medaljen koster kr. 5000,-
Jakkemerke og diplom følger med.
Humanitære midler kan brukes.
Norden pin foto_filtered District Norden Pins
_
Modernisert utgave.
Kan bæres til alt.Pris kr 20,- pr stk.
Inntektene går til å styrke Fondet.

__
Gavebrev
 kan kjøpes for kr 1000,- og nyttes som gave ved jubileer.
Prisen inkluderer ramme, emballasje og porto. Nøkkelbånd  kan kjøpes på konventer. Pris kr. 30,- pr stk.