Utdelinger fra Fondet

 

Fondet nådde i 2007 en størrelse som tillot  utdelinger – ref vedtektene.

Totalt er det hittil utdelt 558 780,- kroner fra Fondet.

_
FØLGENDE UTDELINGER ER GJORT FRA DISTRICT NORDENS FOND:


2008
      Kr. 50 000,-                       Mental Helse Ungdoms sommerleir

2009      Kr. 75 000,-                       Jordskjelv i Italia ble støttet med 25 000,- kr. – Korspfestivalen på Lillehammer fikk 50 000,- kr.

2010      Kr. 80 000,-                       Kreftomsorg Rogaland fikk 30 000,- kr. – Støtte til jordskjelvkatastrofe på Haiti 50 000,- kr.

2011      Kr. 80 000,-                       Støtte til Kiwanishytta i Gurvika 30 000,- kr. – Støtte til naturkatastrofe i Japan 50 000,- kr.

2012      Kr. 80 000,-                       Korpsfestivalen i Oslo fikk 30 000,- kr. – Støtte til Sykehusklovnene St. Olavs hospital 50 000,- kr.

2013      Kr. 60 000,-                       Søndre Vego gård, Nedre Eiker fikk 30 000,- kr. – Oddernes skolemusikkorps fikk 30 000,- kr.

2014      Kr. 35 000,-                       Søndre Vego gård fikk 18 000,- kr. – Ingrid Lynghammer, Opphus  fikk kr. 10 000 til handicapbil
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mikaela Svensson,Sverige, fikk 7 000,- til reise.

2015      Kr. 53 000,-                       Autismeforeningen, Sør-Trøndelag fylkeslag fikk 5 000,- kr. – Eliminate-prosjektet fikk 25 000,- kr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og Nordmarka Ryttersportsklubb fikk 25 000,- kr. til ridning for barn og unge med særskilte behov.

2016      Kr. 45 780,-                       Autismeforeningen, Sør-Trøndelag Fylkeslag fikk 5780,- kr – Bratsberg idrettslag (avd. BUA 2)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTrondheim fikk 5 000,- kr. – Sør-Trøndelag Ærverdige 4H-Alumner fikk 15 000,- kr –
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUtsiktsbakken Brassband fikk 20 000,- kr.

2017      Kr. 60 000,-                       Autismeforeningen, Sør-Trøndelag Fylkeslag fikk 5000,- kr til 2 ridedager, Bergen Cup for
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxutviklingshemmede håndball fikk 25 000,- og TV-aksjonen 2017 Unicef fikk  30 000,- kr.

2018      Kr 34 400,-                        KC Bamble Konvalen fikk 10 000,- kr, Trondheim Cheerleadingklubb fikk 1500,- kr, Korps-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfestivalen Lillehammer for spesialkorps fikk 20 000,- kr. – Autismeforeningen Trondheim fikk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2800,- kr.

 

_