Fullmakter

ÅRSMØTEFULLMAKT – KLUBBDELEGATER

Fullmaktskjema klubbdelegater 20xx

Fylles ut og sendes Distriktssekretæren ( sekretar@kiwanis.no ) snarest mulig, og senest 20. august 20xx.

 

NB! Konvent 2020 er avlyst