Fullmakter

 

ÅRSMØTEFULLMAKT – KLUBBDELEGATER

 

Fullmaktskjema klubbdelegater 2019  (kommer senere)

 

Fylles ut og sendes Distriktssekretæren ( sekretar@kiwanis.no ) snarest mulig, og senest 20. august 2019.