Fullmakter

ÅRSMØTEFULLMAKT – KLUBBDELEGATER

Fullmaktskjema klubbdelegater 2019

Fylles ut og sendes Distriktssekretæren ( sekretar@kiwanis.no ) snarest mulig, og senest 20. august 2019.