Distriktsstyret

Slik er Distriktsstyret (DS) i District Norden sammensatt

 

DS har 15 medlemmer inndelt i:

– guvernørkollegiet  (4); her inngår Guvernøren, Neste guvernør, Forrige guvernør og Fremtidig guvernør

– administrasjonen  (6); her inngår Guvernørkollegiet, Distriktssekretær og Distriktskasserer

– viseguvernørene (9); her inngår en viseguvernør for hver av distriktets divisjoner.

X

Distriktsstyret for 2020-2021:

Kari Rasmussen guvernør).
Sverre Hauger (forrige guvernør). Nicolay Grøndahl (neste guvernør). Terje Ringsby(fremtidig guvernør).
Steinar Birkeland (sekretær). Bård Egeberg Nilsen (kasserer).


Viseguvernør Divisjon Akershus: Jan-Erik Gullheim

Viseguvernør Divisjon Buskerud: Åge Amundsen

Viseguvernør Divisjon Telemark: Steinar Johnsen

Viseguvernør Divisjon Sverige: Mona Hurtig.

Viseguvernør Divisjon Sørlandet: Karl Petter Nylén

Viseguvernør Divisjon Vestfold: Ståle Ringsby

Viseguvernør Divisjon Vestlandet: Dagfinn Bergkvist.

Viseguvernør Divisjon Viken: Helge Bagøien

Viseguvernør Divisjon Østfold: Trond Søhagen.

Til sammen 15 personer