Distriktsstyret

Slik er Distriktsstyret (DS) i District Norden sammensatt

 

DS har 12 medlemmer inndelt i:

– guvernørkollegiet  (4); her inngår Guvernøren, Neste guvernør, Forrige guvernør og Fremtidig guvernør

– administrasjonen  (6); her inngår Guvernørkollegiet, Distriktssekretær og Distriktskasserer

– viseguvernørene (6); her inngår en viseguvernør for hver av distriktets divisjoner.

X

Distriktsstyret for 2023-2024:

Svein Gunnar Aanerud (guvernør).

Terje Ringsby (forrige guvernør). Sverre Hauger (neste guvernør). Per Ove Bjønnes (fremtidig guvernør).

Steinar Birkeland (sekretær). Bård Egeberg Nilsen (kasserer).


Viseguvernør Divisjon 1: Jan-Erik Gullheim

Viseguvernør Divisjon 2: Helge Berget

Viseguvernør Divisjon 3: Astrid Baaten

Viseguvernør Divisjon 4: Harald Bårdsen

Viseguvernør Divisjon 5: Dagfinn Bergkvist.

Viseguvernør Divisjon 6: Mona Hurtig.

 

Til sammen 6 personer