Distriktsstyret

Slik er Distriktsstyret (DS) i District Norden sammensatt

 

DS har 16 medlemmer inndelt i:

– guvernørkollegiet  (4); her inngår Guvernøren, Neste guvernør, Forrige guvernør og Fremtidig guvernør

– administrasjonen  (6); her inngår Guvernørkollegiet, Distriktssekretær og Distriktskasserer

– viseguvernørene (10); her inngår en viseguvernør for hver av distriktets divisjoner.

X

Distriktsstyret for 2018-19:

 

Steinar Birkeland guvernør). Heidie Ringsby (forrige guvernør).  Sverre Hauger (neste guvernør).  Kari Rasmussen (fremtidig guvernør).

Dag Gladsø (sekretær). Sverre Bakke (kasserer).


Viseguvernør Divisjon Akershus: Lars Indahl

Viseguvernør Divisjon Buskerud: Tore Vågsmyr

Viseguvernør Divisjon Indre Østland: Harald Langeid.

Viseguvernør Divisjon Telemark: Anne Kari Mølmen

Viseguvernør Divisjon Sverige: Mona Hurtig.

Viseguvernør Divisjon Sørlandet: Kjetil Norolf Grønning

Viseguvernør Divisjon Vestfold: Aud Mora

Viseguvernør Divisjon Vestlandet: Dagfinn Bergkvist.

Viseguvernør Divisjon Viken: Øystein Klemp

Viseguvernør Divisjon Østfold: Trond Søhagen.

 

Til sammen 16 personer