Distriktsstyret

Slik er Distriktsstyret (DS) i District Norden sammensatt

 

DS har 16 medlemmer inndelt i:

– guvernørkollegiet  (4); her inngår Guvernøren, Neste guvernør, Forrige guvernør og Fremtidig guvernør

– administrasjonen  (6); her inngår Guvernørkollegiet, Distriktssekretær og Distriktskasserer

– viseguvernørene (10); her inngår en viseguvernør for hver av distriktets divisjoner.

X

Distriktsstyret for 2019-20:

 

Sverre Hauger guvernør).Steinar Birkeland  (forrige guvernør).   Kari Rasmussen (neste guvernør). Harald Langeid (fremtidig guvernør).

Stig N. Sandven Bjorstad (sekretær). Bård Egeberg Nilsen (kasserer).


Viseguvernør Divisjon Akershus: Jan-Erik Gullheim

Viseguvernør Divisjon Buskerud: Åge Amundsen

Viseguvernør Divisjon Indre Østland: Arne Johan Sigstad

Viseguvernør Divisjon Telemark: Steinar Johnsen

Viseguvernør Divisjon Sverige: Mona Hurtig.

Viseguvernør Divisjon Sørlandet: Kjetil Norolf Grønning

Viseguvernør Divisjon Vestfold: Ståle Ringsby

Viseguvernør Divisjon Vestlandet: Dagfinn Bergkvist.

Viseguvernør Divisjon Viken: Marit Warme

Viseguvernør Divisjon Østfold: Trond Søhagen.

 

Til sammen 16 personer