Distriktsstyret

Slik er Distriktsstyret (DS) i District Norden sammensatt

 

DS har 15 medlemmer inndelt i:

– guvernørkollegiet  (4); her inngår Guvernøren, Neste guvernør, Forrige guvernør og Fremtidig guvernør

– administrasjonen  (6); her inngår Guvernørkollegiet, Distriktssekretær og Distriktskasserer

– viseguvernørene (9); her inngår en viseguvernør for hver av distriktets divisjoner.

X

Distriktsstyret for 2021-2022:

Nicolay Grøndahl guvernør).
Kari Rasmussen (forrige guvernør). Terje Ringsby (neste guvernør). Svein Gunnar Aanerud (fremtidig guvernør).

Steinar Birkeland (sekretær). Bård Egeberg Nilsen (kasserer).


Viseguvernør Divisjon Akershus: Jan-Erik Gullheim

Viseguvernør Divisjon Buskerud: Tore Brynslund

Viseguvernør Divisjon Telemark: Steinar Johnsen

Viseguvernør Divisjon Sverige: Mona Hurtig.

Viseguvernør Divisjon Sørlandet: Karl Petter Nylén

Viseguvernør Divisjon Vestfold: Per Ole Bjønnes

Viseguvernør Divisjon Vestlandet: Dagfinn Bergkvist.

Viseguvernør Divisjon Viken: Helge Bagøien

Viseguvernør Divisjon Østfold: Trond Søhagen.

Til sammen 15 personer