Komiteene

FASTE DISTRIKTSKOMITEER/ARBEIDSGRUPPER O. A.

For å bistå Guvernøren og Distriktsstyret i å nå de oppsatte mål og utføre spesifikke oppgaver er det oppnevnt en rekke faste komiteer. Guvernøren eller Distriktsstyret oppnevner de komiteer/arbeidsgrupper som det til enhver tid er behov for.

For Kiwanisåret 2021 – 2022 har District Norden 10 komiteer/arbeidsgrupper o. a. Disse er:

 • Finanskomiteen
 • Humanitære prosjekter
 • Økonomiske prosjekter
 • Konventkomiteen
 • Lovkomiteen
 • Markedskomiteen
 • Ressurs- og organisasjonsgruppen
 • Kiwanisnytt – redaktør
 • Medlemsregisteransvarlig
 • IT-ansvarlig
 • Rekruttering
 • Utdanning

Detaljer om den enkelte komite og komiteenes mandater finnes på Medlemssidene.