Komiteene

FASTE DISTRIKTSKOMITEER/ARBEIDSGRUPPER O. A.

For å bistå Guvernøren og Distriktsstyret i å nå de oppsatte mål og utføre spesifikke oppgaver er det oppnevnt en rekke faste komiteer. Guvernøren eller Distriktsstyret oppnevner de komiteer/arbeidsgrupper som det til enhver tid er behov for.

For Kiwanisåret 2021 – 2022 har District Norden 10 komiteer/arbeidsgrupper o. a. Disse er:

  • Finanskomiteen
  • Humanitære prosjekter
  • Økonomiske prosjekter
  • Konventkomiteen
  • Lovkomiteen
  • Markedskomiteen
  • Ressurs- og organisasjonsgruppen
  • Kiwanisnytt – redaktør
  • Medlemsregisteransvarlig
  • IT-ansvarlig
  • Rekruttering
  • Utdanning

Detaljer om den enkelte komite og komiteenes mandater finnes på Medlemssidene.