Komiteene

FASTE DISTRIKTSKOMITEER/ARBEIDSGRUPPER O. A.

For å bistå Guvernøren og Distriktsstyret i å nå de oppsatte mål og utføre spesifikke oppgaver er det oppnevnt en rekke faste komiteer. Guvernøren eller Distriktsstyret oppnevner de komiteer/arbeidsgrupper som det til enhver tid er behov for.

For Kiwanisåret 2019 – 2020 har District Norden 11 komiteer/arbeidsgrupper o. a. Disse er:

 • Humanitærkomiteen
 • Ressursgruppen
 • Finanskomiteen
 • Lovkomiteen
 • Konventkomiteen
 • Past guvernørers komite
 • KIDN Prosjektgruppeleder
 • Kiwanisnytt
 • Medlemsregisteransvarlig
 • Nettansvarlig/webmaster
 • PR/Utdanningskoordinator

Detaljer om den enkelte komite og komiteenes mandater finnes på Medlemssidene.