Komiteene

FASTE DISTRIKTSKOMITEER/ARBEIDSGRUPPER O. A.

For å bistå Guvernøren og Distriktsstyret i å nå de oppsatte mål og utføre spesifikke oppgaver er det oppnevnt en rekke faste komiteer. Guvernøren eller Distriktsstyret oppnevner de komiteer/arbeidsgrupper som det til enhver tid er behov for.

For Kiwanisåret 2020 – 2021 har District Norden 10 komiteer/arbeidsgrupper o. a. Disse er:

  • Humanitær- og Prosjektkomiteen
  • Finanskomiteen
  • Lovkomiteen
  • Konventkomiteen
  • Past guvernørers komite
  • Ressurs- og organisasjonsgruppen
  • Kiwanisnytt
  • Medlemsregisteransvarlig
  • Nettansvarlig/webmaster
  • Utdanningskoordinator

Detaljer om den enkelte komite og komiteenes mandater finnes på Medlemssidene.