Vår guvernør

Guvernør 2019 – 2020

Navn: xxx Sverre Hauger
Født: 12. okt 1946
Bor i: Drøbak
Gift: Eva Jorun
Barn: 3 sønner, 7 barnebarn
Yrke: Pensjonist
Utdannelse Master økonomi
PhD: Material and Production
Control and Logistic

Som Kiwanianer: Medlem siden  1968

På klubbnivå: Sekretær, Kasserer og President

På Divisjonsnivå: Viseguvernør

På Distriktnivå: Guvernør i Kiwanisåret 2019 – 2020.


Som guvernør har han valgt seg mottoet:

Synbarhet, Engasjement, Entusiasme

 

Mål: Vekst gjennom engasjerte og entusiastiske medlemmer i gode og samfunnsnyttige prosjekter.