Viseguvernører

Hver divisjon ledes av en viseguvernør

 

Distriktet er p. t. inndelt i 10 divisjoner med et antall klubber i hver. Den enkelte divisjonen ledes av en viseguvernør valgt av representanter for klubbene i divisjonen. Alle viseguvernørene inngår i Distriktsstyret.

Viseguvernøren skal bistå Guvernøren i distriktsarbeidet og skal herunder representere guvernøren og ha oppsyn med distriktets forvaltningsoppgaver i sin divisjon.

Viseguvernøren er divisjonens fremste tillitsvalgte og har hovedansvaret for divisjonens arbeid. Hans oppgaver er detaljert beskrevet i Håndbok for tillitsvalgte.

 

For Kiwanisåret 2017 – 2018 er følgende viseguvernører: 

Divisjon Akershus: Niels Christian Pedersen (Kiwanis Club Siggerud).

Divisjon Buskerud: Torbjørn Hauge. (Kiwanis Club Lier).

Divisjon Indre Østland: Harald Langeid. (Kiwanis Club Elverum).

Divisjon Telemark: Steinar Johnsen. (Kiwanis Club Langesund).

Divisjon Sverige: Mona Hurtig. (Kiwanis Club Karlstad).

Divisjon Sørlandet: Karl Petter Nylén. (Kiwanis Club Risør).

Divisjon Vestfold: Darren Litherland. (Kiwanis Club Tønsberg).

Divisjon Vestlandet: Dagfinn Bergkvist. (Kiwanis Club Bergen-Fyllingsdalen).

Divisjon Viken: Helge Bagøien. (Kiwanis Club Oslo Oslo).

Divisjon Østfold: Trond Søhagen. (Kiwanis Club Askim).