Viseguvernører

Hver divisjon ledes av en viseguvernør

 

Distriktet er p. t. inndelt i 10 divisjoner med et antall klubber i hver. Den enkelte divisjonen ledes av en viseguvernør valgt av representanter for klubbene i divisjonen. Alle viseguvernørene inngår i Distriktsstyret.

Viseguvernøren skal bistå Guvernøren i distriktsarbeidet og skal herunder representere guvernøren og ha oppsyn med distriktets forvaltningsoppgaver i sin divisjon.

Viseguvernøren er divisjonens fremste tillitsvalgte og har hovedansvaret for divisjonens arbeid. Viseguvernørens oppgaver er detaljert beskrevet i Håndbok for tillitsvalgte.

 

For Kiwanisåret 2019 – 2020 er følgende viseguvernører: 

Divisjon Akershus: Jan-Erik Gullheim (Kiwanis Club Drøbak).

Divisjon Buskerud: Åge Amundsen (Kiwanis Club Ringerike).

Divisjon Indre Østland: Arne Johan Sigstad. (Kiwanis Club Elverum).

Divisjon Telemark: Steinar Johnsen. (Kiwanis Club Langesund).

Divisjon Sverige: Mona Hurtig. (Kiwanis Club Karlstad).

Divisjon Sørlandet: Kjetil Norolf Grønning. (Kiwanis Club Kristiansand).

Divisjon Vestfold: Ståle Ringsby. (Kiwanis Club Larvik Bøken).

Divisjon Vestlandet: Dagfinn Bergkvist. (Kiwanis Club Bergen-Fyllingsdalen).

Divisjon Viken: Marit Warme. (Kiwanis Club Oslo Syd).

Divisjon Østfold: Trond Søhagen. (Kiwanis Club Askim).