Møter og arrangementer

Møter, arrangementer o. a.

 

Dette skjer i Kiwanis District Norden og noen andre steder. Meld inn møter, arrangementer og andre aktiviteter til denne lista. En fin måte å synliggjøre Kiwanisaktiviteter og evt tiltrekke seg oppmerksomhet fra andre.
X

KONVENTER

Kiwanis International   13 – 16 juli 2017  Paris, Frankrike
  2018   Las Vegas, Nevada, USA
  2019   Orlando, Florida, US
Kiwanis Europe  13 – 16 mai 2017  Paris, Frankrike (Felles med KI)
District Norden  Sep. 2017  Langesund
 Sep 2018  Tønsberg, Hotell Klubben
District Island/Fær.

 

DISTRIKTSSTYRETS MØTER

XXX XXX
DS 1 2016-2017   8-9. okt 2016 Drammen
DS 2 2016-2017 11-12. feb 2017 Drammen
DS 3 2016-2017 6-7. mai 2017 Drammen
DS 4 2016-2017 1. sep 2017 Mastemyr
DS 1 2017-2018  xx-xx. okt 2017  Drammen

 

MØTER PÅ DIVISJONSNIVÅ

Div Indre YYY   Divisjonsmøter
 x
  Interklubbmøter
Divisjon AAA   Divisjonsmøter
 Interklubbmøter
 Divisjon ???   Divisjonsmøter

 

ANDRE ARRANGEMENTER O L

KIDN   Motivasjonskonferanse 2016   X-x april  Gardermoen
MHU   Sommerleir 2017  juli  Bjerkely folkehøyskole, Åsnes
Burn Camp   Sommerleir 2017  juni
KI   Kiwanisdagen 2017  Kiwanis One Day
KIEF   Ungdomsleir 2017   ?   ?