Møter og arrangementer

Møter, arrangementer o. a.

Dette skjer i Kiwanis District Norden og noen andre steder. Meld inn møter, arrangementer og andre aktiviteter til denne lista. En fin måte å synliggjøre Kiwanisaktiviteter og evt tiltrekke seg oppmerksomhet fra andre.
X

KONVENTER/ÅRSMØTER

Kiwanis International   8 – 11. juni 2022  Indianapolis
  2023 ?
  2024 ?
Kiwanis Europe 26-29. mai 2022 Wien, Østerrike
District Norden  K0nvent 3-4 sep 2022  Drammen
District Island/Fær.

 

DISTRIKTSSTYRETS MØTER

XXX XXX
DS 1 2020-2021   8-9. okt 2022 Drammen
DS 2 2020-2021 5. feb 2022 (Zoom) Drammen
DS 3 2020-2021 7. mai 2022 (Zoom) Drammen
DS 4 2020-2021 2. sep 2022 Drammen
DS 1 2021-2022  x. okt 2022  Drammen

 

ANDRE ARRANGEMENTER O L

KIDN  Rekrutteringsseminar   29-30. okt 2021  Drammen
MHU  juli 22 ?
Burn Camp  juni 22 ?
KI  Kiwanisdagen 2022  Kiwanis One Day
KIDN Kiwanisdukkedagen