Oversiktskart

Kiwanis International District Norden omfatter Danmark, Norge og Sverige.

Lenken nedenfor viser inndelingen i divisjoner og hvilke klubber som inngår i den enkelte.

 

Kartet er under oppdatering

1.oktober 2021