Resultater

Her er de sist oppdaterte resultater for prosjektet totalt og i KIDN

På verdensbasis:   

Totalt innsamlet pr. 16. mai 2015: Am. dollar 80,8 mill. Man nærmer seg målet 110 mill. am .dollar.

23 land gjenstår; Mauretania er siste land som er godkjent fri for stivkrampe.

 

District Norden

Totalt innsamlet pr. mai 2015: NOK 2,8 mill. NOK
Ca. 80 % av klubbene har bidratt