Bakgrunn

NYTT STRATEGIDOKUMENT 2017

Strategidokumentet er ment å være et «rammeverktøy» for KIDNs fremtidige handlinger, men dokumentet er dynamisk, dvs skal revideres hvert år.