Forkortelser

Noen sentrale forkortelser som brukes i Kiwanis

 

KI               Kiwanis International

KI-EF         Kiwanis International – European Federation

KIDN          Kiwanis International District Norden

KIF             Kiwanis International Foundation

KIF-E         Kiwanis International Foundation – Europe

SKIDNF     Stiftelsen Kiwanis International District Norden Foundation