Komiteer

District Nordens komiteer

Oppnevning og bruk av komiteer er beskrevet i Distriktslovens slik:

ARTIKKEL VII – komiteer:

§ 1       Guvernøren eller distriktsstyret oppnevner de komiteer som det til enhver tid er behov for, utpeker deres leder og utformer deres mandat. Komiteens leder avgir rapport når guvernøren eller styret ber om det. Alle medlemmer i komiteene skal være spurt på forhånd.

§ 2       Alle komitemedlemmer kan fjernes av guvernøren eller distriktsstyret.

§ 3       Navn, struktur og plikter på de «faste» komiteer skal være beskrevet i tilhørende dokumenter fra Kiwanis International.

§ 4       De «faste» komiteer skal til enhver tid samarbeide med de tilsvarende Kiwanis International-komiteer, og arbeide for å fremme de internasjonale programmer som er virksomme overfor klubbene i distriktet.

§ 5       En fast Konventkomite med tre (3) medlemmer skal forberede distriktets årsforsaming. Komiteens medlemmer oppnevnes av guvernøren eller distriktsstyret for tre (3) år av gangen, dog slik at en går ut eller gjenoppnevnes hvert år.

For Kiwanisåret 2014 – 2015 har KIDN 7 komiteer. Disse er:

  • Humanitærkomiteen
  • Klubbutviklingskomiteen
  • Finanskomiteen
  • Lovkomiteen
  • Konventkomiteen
  • Kontrollkomiteen
  • Past guvernørers komite.

Komiteenes mandater finner du her: Mandater  

Sammensetning av og aktiviteter i komiteene er beskrevet under egne menypunkter på denne siden.