KIDNs prosjektgruppe

 

PROSJEKTKOORDINATORER – MANDAT OG INSTRUKS 2018-19:

KIDN PROSJEKTGRUPPE – mandat 2018-19

 

Gruppen består av 4 prosjektkoordinatorer:

Ralph Castellan – gruppeleder + ansvar ExstraStiftelsen, Gjensidigestiftelsen og andre aktuelle Fond/Legater.
Morten Nygård  – ansvar for ExtraStiftelsen, Gjensidigestiftelsen og andre aktuelle Fond/Legater.
Magne Fladset  – ansvar for Tilskuddsportalen.
Stig Johansen   – ansvar for Tilskuddsportalen.