Kiwanisdukken H

Kiwanisdukken Mari front_edited-3 (2)BROSJYRE KIWANISDUKKEN

Kiwanis-dukken

 

ANBEFALTE PRODUSENTER/LEVERANDØRER AV KIWANISDUKKEN:


SØRVANGEN NÆRINGPARK
– Sørvangen 14 – 3031 DRAMMEN – Tlf 32 88 87 00 –  www.sorvangen.no
PS: KC-Konnerud kan kontaktes.

VIUNO AS – Nedre Tomtegate 2 – 1651 SELLEBAKK – Tlf 69 35 76 70 – www.viuno.no
Kontaktperson Sunita Mistry – Tlf 924 34 469 – sunita@viuno.no

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KIWANISDUKKEN

Revidert 25.november 2015

KIWANISDUKKEN – KIDNs Retningslinjer 

KIWANISDUKKEN – Kvalitets-sikkerhetskrav fra Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) – Norsk Standard