Kiwanismodellen

Prosjekt som bekjemper barnefattigdom

Distriktsstyret vedtok på sitt møte 23. januar 2012 en prosjektplan for prosjektet Kiwanismodellen.

Bruk lenkene og les prosjektopplegget og en «kokebok» for hvordan man går frem:
X
X
Kokebok for Kiwanismodellen – en veiledning om bakgrunn og hvordan komme i gang.

Kiwanismodellen som distriktsprosjekt dreier seg i hovedsak om å lage en paraplyorganisering under hvilken en  kan inkludere en rekke prosjekter som drives av Kiwanisklubbene i District Norden for å bedre barns oppvekstvilkår.
Spesielt ønsker en å bekjempe fattigdom blant barn, slik en rekke forskningsinstitusjoner og Statistisk Sentralbyrå har beskrevet.

Selv om en del klubber gjennom flere år har drevet arbeid av en slik natur så er den direkte foranledning prosjektet igangsatt av Kiwanis Club Risør i 2010 for å bekjempe fattigdom blant barn.

Distriktsstyret 2011 – 2012 behandlet saken og vedtok å formalisere prosjektet som et distriktsprosjekt etter samme modell som for Kiwanisdukken.

Klubbene igangsetter og driver egne tiltak/prosjekter etter vanlige rutiner, og distriktet vil kunne bidra med rådgivning, PR og informasjon og økonomisk bistand ved behov.

DS 2012 – 2013 har godkjent en kort «kokebok» til hjelp for klubber som ønsker å komme i gang. Prosjektskjema, fremlagt og godkjent på DS 3 i januar 2012, finnes under lenken øverst. Der finnes også «Kokeboken».

KIDN arbeider med å fremsende søknader om støtte fra diverse eksterne kilder. Prosjektet sorterer under Humanitærkomiteen.

Bakgrunnsstoff finnes bl a i:

  • – NAVs rapport 1/2012 om «Fattigdom og levekår i Norge – Status 2012»
  • – NOVA rapport 16/2010 Verdighetsforvaltning i liv på grensen
  • – Stiftelsen FAFOs rapporter 2009:38 og 2009:45 m fl. om Barnefattigdom i Norge. www.fafo.no
  • – under Publikasjoner – FAFO-rapport 2010:19 (Tiltak for fattige barn og unge) og 2011:21 (Fattigdom i Norge)
  • – diverse statistikker hos Statistisk Sentralbyrå – se spes https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/iffor