KIDN Ressursgruppe

Gruppen erstatter distriktets Klubbutviklingskomite. Aktiviteter som Klubbutviklingskomiteen allerede har inngått, er overført til KIDN Ressursgruppe.

 

KOMITEMANDAT 2018-19: 

KIDN RESSURSGRUPPE – mandat 2018-19

E-postadresse: ressursgruppe@kiwanis.no

Adressen fra tidligere komite beholdes en stund inntil alt har gått seg til: klubbutvikling@kiwanis.no

GRUPPENS MEDLEMMER ER:
– Guvernørkollegiet
– alle viseguvernørene
– PR – og utdanningskoordinator
– KIDN Prosjektgruppeleder
– leder av Humanitærkomiteen.

Guvernøren er gruppens hovedansvarlig, men medlemmene er likestilte.