PR og informasjon

KOORDINERING OG GJENNOMFØRING AV DISTRIKTETS PR OG INFORMASJON,

DVS «KIWANISSYNLIGGJØRING» PÅ DISTRIKTSPLAN (Norge og Sverige),

IVARETAS AV GUVERNØRKOLLEGIET.

 

DET GJØRES IMIDLERTID OPPMERKSOM PÅ AT DET I KIWANISÅRET 2016-17 BLE OPPRETTET ET NYTT VERV SOM
«PR – OG UTDANNINGSKOORDINATOR» – MED FØLGENDE MANDAT:

PR OG UTDANNINGSKOORDINATOR – mandat 2018-19